نمایشگاه گروهی آثار فیگوراتیو رویای ناتمام

 

رویای ناتمام

رویای ناتمام


اثر علی ندایی

100x150

ترکیب مواد روى بوم

اسب صلح

اثر طاهره صمدی

80x80

رنگ روغن روى بوم

گذر از خلسه

اثر مسعود کشمیری

120x120

اکریلیک روى بوم

از مجموعه این تنى که پوشیده ام

اثر کاویان هازلی

170x160

اکریلیک و مداد روى مقوا

گذار

اثر مریم مقدم

150x150

اکریلیک روى بوم

شهریور

رویا های ما الهام گرفته از قوه تخیل و زندگی واقعی ما هستند،همه ی آنچیز هایی که هر هنرمندی برای خلق هنری به آن نیاز دارد.رویا ها،این شجاعت را به ما می بخشند که نه فقط با دنیا های بیگانه که با خودمان،خود واقعی مان هم آشنا شویم.ما همین آدم های ساده و عادی. ما، ما دیگر هویت را در جایی بیرون از خودمان دنبال نمیکنیم.

نقاشان فیگوراتیو معاصر، دیگر دنبال دنیای پیکره های تصنعی و غیر واقعی نیستند. آن ها پیکره هایی را به تصویر می کشند که از جنس خودمان اند، هر چند که گاه در قالب واقع گرایی و گاه در فرم های انتزاعی و حتی در بازنمایی های اکسپرسیو خودشان را نشان میدهند، اما آنچه اهمیت دارد دیدار مجدد ما با خودمان است، با خود واقعی مان، با همان درد ها،سرخوشی ها، رنگ ها و بی رنگی ها.

((رویای نیمه تمام)) در باره ی آدم هایی است که دارند خودشان را از نو می سازند و رویای نیمه تمامشان را تمام می کنند

آرش سلطانعلی