نمایشگاه گروهی نقاشی “یک گام در طبیعت”

 

یک گام در طبیعت

یک گام در طبیعت


اثر محبوبه مغربی

40x30

رنگ روغن

اثر مریم ناظری

29x19

رنگ روغن

اثر حدیث علیپور

20x16

رنگ روغن

اثر مریم ناظری

29x19

رنگ روغن

احتمالآ شماهم دوست دارید لحظه ای در دل طبیعت ، جنگل انبوه و خاک باران خورده تاملی داشته باشید و در رویای خود گام بردارید . نمایشگاه حاضر، در واقع نگاهی سمبولیک به ذات هستی چنانچه میتوانست باشد ، دارد.

طبیعت همواره سرشار از هوای تازه و آرامش بوده است و شاید از بین موضوعهای سه گانه (طبیعت ، طبیعت بی جان و فیگور)، این طبیعت است که درک مجرد از هستی را در دل خود دارد.

  • حدیث علیپور
  • مریم ناظری
  • محبوبه مغربی