حامد صدرارحامی

عبدی اسبقی
ژانویه 15, 2020
پیام یاسینی
ژانویه 15, 2020

 

حامد صدر ارحامی

حامد صدر ارحامی

متولد 1360 اصفهان عضو گروه نقاشان ایماژ عضو گروه هنری سویدا سرپرست گروه نقاشان مهرفام برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری کوثر، خانه هنرمندان، گالری آپادانا، کتابخانه ملی ترکمنستان، مرو، فرهنگسرای بروجن و شهرکرد و… شرکت در نمایشگاه‌های گروهی متعدد گروه ایماژ، گروه مهرفام در اصفهان، شرکت در نمایشگاه‌های گروهی موزه هنرهای معاصر اصفهان و… شرکت در آرت اکسپوی تهران 1388 و 1389 شرکت در هشتمین دوسالانه نقاشی ایران عضو هیأت داوران جشنواره هنرهای تجسمی بروجن 1389 و 1390 عضو هیأت داوران انتخاب آثار در دومین نمایشگاه نقاشان واقع‌گرا موزه هنرهای معاصر اصفهان

نمایشگاه انفرادی در مرو ترکمنستان 1384

نمایشگاه انفرادی کتابخانه ملی ترکمنستان(عشق آباد) 1384

شرکت در اولین نمایشگاه نقاشان ایماژ 1386 حوزه هنری

شرکت در دومین نمایشگاه نقاشان ایماژ 1387 حوزه هنری

نمایشگاه نقاشی پاییز گالری آپادانا 1387

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری آپادانا 1387

شرکت در نمایشگاه منتخب حوزه هنری 1387 تهران- اصفهان

شرکت در آرت اکسپو تهران 1387

شرکت در نمایشگاه اساتید اصفهان 1388 گالری آپادانا

شرکت در نمایشگاه گروه نقاشان ایماژ به مناسبت افتتاح گالری خانه نقش 1388

نمایشگاه انفرادی در خانه هنرمندان اصفهان 1388

نمایشگاه انفرادی در نگارخانه کوثر اصفهان 1388

شرکت در آرت اکسپو تهران 1389

نمایشگاه انفرادی فرهنگسرای بروجن 1388

نمایشکاه آثار در نگار خانه غدیر شهرکرد 1389

شرکت در نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان 1389-1388

شرکت در نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای معاصر اصفهان 1390

عضو هیات داوران جشنواره هنرهای تجسمی استان چهار محال بختیاری زمستان 1389-1390

برگزاری اولین نمایشگاه گروه نقاشان مهرفام به سرپرستی حامد صدر ارحامی 1389

ساخت مستند از زندگی و آثار حامد صدر ارحامی 1389

شرکت در نمایشگاه گروه نقاشان ایماژ به مناسبت افتتاح گالری آرته اصفهان 1390

فعالیت در زمینه تصویر سازی کتاب در سال 1390-1389

حضور در نمایشگاه گروهی اصفهان و سن پترز بورگ آبان 1390 مجتمع استاد فرشچیان

حضور در هشتمین دوسالانه نقاشی ایران دیماه 1390

نمایشگاه انفرادی گالری ایده تهران اردیبهشت 1391

شرکت در فستیوال آوازا ترکمنستان بعنوان نماینده ایران 1391

شرکت در ارت اکسپوی تهران 1391

نمایشگاه انفرادی گالری والی مهر 1391

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری ماه مهر آبان1391

شرکت در نمایشگاه تولدی دیگر گالری فریا دی ماه 1391

شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان عروسک گالری خورشید با همکاری گالری هما زمستان 1391

شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان پنجره ای دیگر در گالری ساربان، تابستان 1392

نمایشگاه انفرادی با عنوان شاه مهره گالری والی، اردیبهشت 1393

شرکت در سومین حراج تهران، خرداد 1393

شرکت در نمایشگاه گروهی به مناسبت افتتاحیه گالری متن امروز، مرداد 1393 اصفهان

شرکت در نمایشگاه نو سنت گرایی Neo-traditional موزه هنرهای معاصر تهران پاییز 1393

شرکت در هیجدهمین حراج کریستیز هنر مدرن و معاصر، دبی 18 مارچ 2015

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری ماه مهر اردیبهشت ۹۴

شرکت در چهارمین حراج تهران خرداد ۹۴

نمایشگاه گروهی نگارخانه بیان اسفند 95

نمایشگاه گروهی کلکسیونر گالری آرتیبیشن بهمن 97