روزبه دبیرى

علیرضا بیدارى
فوریه 12, 2020

 

روزبه دبیرى

روزبه دبیرى


100x100

اکریلیک روى بوم

100x150

اکریلیک روى بوم

100x100

اکریلیک روى بوم

120x120

اکریلیک روى بوم

100x100

اکریلیک روى بوم

150x100

اکریلیک روى بوم

روزبه دبیري متولد 1360 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هن رهاي زیباست. او از سال 1390 عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران و از سال 1384 عضو افتخارى رشته نقاشى در مؤسسه توسعه هنرهاى تجسمى است.

وى همچنین تجربه بیش از یک دهه تدریس مستمر در دانشگاه هاى تهران دارد. او در کارنامه خود شرکت در نمایشگاه هاى متعدد گروهى در گالرى هاى تهران را دارد

چهارمین دوسالانه نقاشى معاصر جهان اسلام، مؤسسه فرهنگى هنرى صبا در . سال 85 .

هفتمین نمایشگاه طراحى معاصر ایران، گالرى آتشزاد در سال 86

دومین نمایشگاه منتخب نسل نو، در سال 86

نمایشگاه”جلوه نگارگرى در نقاشى معاصر ایران“، گالرى ماه، در سال 86

نمایشگاه نقاشى اعضاى انجمن نقاشان هنرمند ایران با عنوان ”شب“، در سال 1386 .

وى همچنین دو نمایشگاه انفرادى در گالرى لاله در سال هاى 87 و 86 برگزار کرده است.

نخستین اکسپوى دانشجویى دانشگاه سوره، در سال 87 .

سومین نمایشگاه منتخب نسل نو، در سال 87 .

نمایشگاه ”تجربیات ایرانى“، پردیس هنرهاى زیبا در سال 87 .

نمایشگاه ”جهان جایى براى زیستن“، نگارخانه و مرکز هنرى سعدآباد.

اولین جشنواره نقاشان امروزى، در گالرى لاله در سال 96 و بیش از ده نمایشگاه گروهى دیگر.

نمایشگاه کوارتت نگاه در گالری ایده در سال 98