مسعود کشمیری

علی ندائی
ژانویه 17, 2020
کاویان هازلی
ژانویه 15, 2020

 

مسعود کشمیری

مسعود کشمیری


Avatar

120x120

اکریلیک روى بوم

از مجموعه این تنى که پوشیده ام

مسعود کشمیرى متولد ۱۳۵۵ است. وى لیسانس رشته گرافیک از دانشگاه هنر تهران و فارغ التحصیل ارشد انیمیشن از همین دانشگاه استپ مسعود کشمیرى در بیش از ۲۰ نمایشگاه گروهى حضور داشته است و تاکنون ۳ نمایشگاه انفرادى برگزار کرده است. ”نقاشى هاى مسعود کشمیرى سهم و نقش نقاشى کارآمد و استادکارى چیره دست را اعلام مى کنند که همراه با جمعى قابل توجه، به نقاشى واقع گراى امروزى شده مى پردازند و حاصلى در خور باقى مى گذارند. نقاشى هاى این مجموعه به طور عمده به تصویرگرى زنان و دختران جوانِ اغلب ایستاده اختصاص پیدا کرده اند و اشاره به نگاه شیفته و جستجوى مداوم او در این زمینه دارند؛ نقاشى هایى که از حیث شیوه و روش کار، یادآور تصویرگرى هاى استادانه نقاشان و تصویرگران مجله هاى معتبر « تصویرگرى » آمریکایى دهه هاى پنجاه و شصت میلادى اند که با ضربه هاى غلیظ و ماهرانه از کار درمى آمدند، و از همین جاست که اتصال و ارتباط کارا و بامحکم و مشخص مى شود و این همسانى و هماهنگى، نه نقصان، که علامت امتیاز و خلوص کار اوست. زن ها و دختران نقاشى هاى او اغلب بىتکلف « پز » کار مشخصى نمى کنند و هرچند در حالت هایى عادى و در رفتارى ساده و گرفته اند، اما -و بى هیچ پیام و پیغامى- پیشاروى نقاش به نظر مى رسد که بیشتر به صرف زن بودنشان است که انتخاب و توجیه مى شوند و وقتى در قابى و لحظه اى تصادفى از زندگى روزمره قرار مى گیرند، حسى از پیرامون دلخواه و انتخاب شده نقاش را در خود جا مى دهند. مسعود کشمیرى طراح توانمندى هم هست و جز طرح هایى نرم و راحت از آدم هاى نشسته در اطاق و اطاق هاى در انتظار آدم ها، تصویرگرى ها و قصه هاى مصور معمول قرن گذشته را هم با مهارت بودن او را هم « کمیک بوک » به شیوه هاى انجام و ادامه مى دهد و زمینه این و نقاشان و تصویرگران معتبر دیگرِ « روایت گر » ، از جاهاى دورى مثلا کارهاى میلادى، مى شود سراغ گرفت. باید خوشحال باشیم که « ان-سى– وایت » دهه چهل نقاشى چنین توانمند و با استعداد در میان ما حضور دارد و کار مى کند، و معاصر است، بى آن که به خاطر معاصر بودن، چیره دستى و شیوه و معنا و اشتیاق خود را واب گذارد و فراموش کند. آیدین آغداشلو

نمایشگاه گروهی، گالری سین، تهران1389

نمایشگاه گروهی، گالری سین، تهران 1390

نمایشگاه انفرادی، گالری اُ، تهران 1394

نمایشگاه گروهی، «چشم‌های قرضی»، گالری آرتا، تورنتو 1397

نمایشگاه گروهی، «خود در ادراکی دیگر»، گالری سایه، تهران 1397

نمایشگاه انفرادی، نمایشگاه نقاشی، گالری وصال شیرازی، شیراز1397

نمایشگاه گروهی، «من سهراب سپهری»، موزه گالری دیدی، مازندران 1397

نمایشگاه گروهی، «دفتر طراحی»، نگارخانه چهارده، تهران 1397

نمایشگاه گروهی، «ناهمسنگ»، گالری سایه، تهران 1397

نمایشگاه گروهی، «پاسپورت (سلف‌پرتره)»، گالری ژاله، تهران 1397

نمایشگاه گروهی، «باران بهانه شد»، گالری سرزمین هنر، تهران 1398

نمایشگاه گروهی، «خیالباف»، گالری اکنون، اصفهان 1398

نمایشگاه گروهی، «کلکسیونر 3»، آرتیبیشن، تهران 1398

نمایشگاه گروهی، «اشیای مصور»، گالری سرزمین هنر، تهران 1398

نمایشگاه گروهی، «رویای ناتمام»، گالری ایده، تهران 1398

نمایشگاه گروهی، «کادو آرت 2»، نگارخانه شمیده، تهران 1398