کاظم خراسانی

مریم مقدم
ژانویه 17, 2020
علی ندائی
ژانویه 17, 2020

 

کاظم خراسانی

کاظم خراسانی


140x110

ترکیب مواد روی بوم

140x110

ترکیب مواد روی بوم

140x110

ترکیب مواد روی بوم

کاظم خراسانی / 1355 فردوس / گرافیست، طراح، خوشنویس

فارغ التحصیل دکترای پژوهش هنر • کارشناس ارشد گرافیک / دانشگاه هنر تهران دکترای پژوهش هنر/وارشدگرافیک دانشگاه هنرتهران/عضوهیات علمی دانشگاه/عضوبنیادنخبگان/55رتبه اول تاسوم وبرگزیده جشنواره های ملی وبین المللی/13نمایشگاه انفرادی وبیش از150 نمایشگاه گروهی،ایتالیا،فرانسه،ترکیه،پاکستان،تاجیکستان،قطر،بنگلادش،لبنان و،،/عضومزکزتوسعه تجسمی/مدرس رسمی انجمن خوشنویسان ازسال 76/موسس وریاست یکی ازشعب انجمن خوشنویسان ایران76_80/عضوانجمن هنرمندان شهرک سیته پاریس/عضوباشگاه نوابغ مدیریت ایران/هنرمندمدعو جهت فرصت مطالعاتی به سیته پاریس2015/برگزاری14 ورکشاپ وسخنرانی درداخل وخارج ازکشور/طراح وسازنده المانهای شهری تهران،مشهد،کیش وشهرستان ها/مولف 3 کتاب گرافیک و 6 مقاله چاپ شده در مجلات

نمایشگاه گروهی خطاطی گالری شکوه | 27 مهر 1397

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط/ کاظم خراسانی گالری ایده | 16 آذر 1397

نمایشگاه گروهی گالری آرتیبیشن | 17 اسفند 1397

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط گالری ایده | 24 خرداد 1398

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط گالری ایده | 4 مرداد 1398

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط نگارخانه گویا | 15 آذر 1398