کاویان هازلی

مسعود کشمیری
ژانویه 17, 2020
عبدی اسبقی
ژانویه 15, 2020

 

کاویان هازلی

کاویان هازلی


170x160

اکریلیک و مداد روی مقوا

گذار

متولد ۱۳۶۴ در کردستان است. او از رشته نقاشى دانشگاه هنر و سپس نقاشى از دانشکده هنرهاى زیبا دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است. در بیش از ۱۰ نمایشگاه گروهى حضور داشته است.

او در گالرى شیرین، knack و والی واقع در سان فرانسیسکو، نمایشگاه های انفرادى برگزار کرده است. وی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللى هنر کودکان توکیو، در سال ۱۹۹۳ مدال طلا کسب کرد. همچنین در مسابقات ملى مدارس در سال ۱۳۸۳ مقام دوم را در طراحى پوستر به دست آورد. وى از سال ۱۳۹۰ تاکنون به آموزش هنر و نقاشى در موسسه هاى خصوصى در تهران مشغول است و از اعضاى انجمن هنرمندان نقاش ایران مى باشد.

نمایشگاه گروهی گالری شیرین | 22 فروردین 1393

نمایشگاه انفرادی نقاشی/ کاویان هازلی گالری شیرین 1393

نمایشگاه گروهی طراحی گالری ایسو | 5 آبان 1396

نمایشگاه انفرادی کاویان هازلی نگارخانه والی | 6 اردیبهشت 1398

نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم، عکس، فیلم/ویدئو، دیجیتال آرت، گرافیک گالری باروک | 29 شهریور 1398

-نمایشگاه رویای ناتمام 20 دی ماه گالری ایده 1398