خط نقاشی

 

کاظم خراسانی

کاظم خراسانی


140x110

ترکیب مواد روی بوم

140x110

ترکیب مواد روی بوم

140x110

ترکیب مواد روی بوم

کاظم خراسانی / 1355 فردوس / گرافیست، طراح، خوشنویس

فارغ التحصیل دکترای پژوهش هنر • کارشناس ارشد گرافیک / دانشگاه هنر تهران دکترای پژوهش هنر/وارشدگرافیک دانشگاه هنرتهران/عضوهیات علمی دانشگاه/عضوبنیادنخبگان/55رتبه اول تاسوم وبرگزیده جشنواره های ملی وبین المللی/13نمایشگاه انفرادی وبیش از150 نمایشگاه گروهی،ایتالیا،فرانسه،ترکیه،پاکستان،تاجیکستان،قطر،بنگلادش،لبنان و،،/عضومزکزتوسعه تجسمی/مدرس رسمی انجمن خوشنویسان ازسال 76/موسس وریاست یکی ازشعب انجمن خوشنویسان ایران76_80/عضوانجمن هنرمندان شهرک سیته پاریس/عضوباشگاه نوابغ مدیریت ایران/هنرمندمدعو جهت فرصت مطالعاتی به سیته پاریس2015/برگزاری14 ورکشاپ وسخنرانی درداخل وخارج ازکشور/طراح وسازنده المانهای شهری تهران،مشهد،کیش وشهرستان ها/مولف 3 کتاب گرافیک و 6 مقاله چاپ شده در مجلات

نمایشگاه گروهی خطاطی گالری شکوه | 27 مهر 1397

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط/ کاظم خراسانی گالری ایده | 16 آذر 1397

نمایشگاه گروهی گالری آرتیبیشن | 17 اسفند 1397

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط گالری ایده | 24 خرداد 1398

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط گالری ایده | 4 مرداد 1398

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط نگارخانه گویا | 15 آذر 1398