نقاشی

 

جمشید حقیقت شناس

جمشید حقیقت شناس


40x40

ترکییب مواد روی بوم

جمشید حقیقت شناس در سال ۱۳۴۱ در تهران به دنیا آمد

او فارغ التحصیل نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است

این نقاش در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارج از کشور آثارش را به نمایش گذاشته است

او همچنین نمایشگاه های متعدد در داخل و خارج از کشور برپا کرده است

جایزه افتخار یازدهمین بی ینال بنگلادش/داکار 1382 شده است

عضویت در خانه هنرمندان، عضویت نقاشان گروه ۳۰+، عضویت رسمی انجمن هنرمندان نقاش ایران

تدریس در دانشگاه آزاد معماری تبریز

برخی از نمایشگاههای او در سال 1398 و 1397

نمایشگاه گروهی نگارخانه لاله | 25 بهمن 1398

نمایشگاه گروهی نقاشی گالری عصر | 29 آذر 1398

نمایشگاه گروهی گالری باروک | 10 آبان 1398

نمایشگاه گروهی گالری باروک | 10 آبان 1398

نمایشگاه گروهی نقاشی گالری ایده | 10 آبان 1398

نمایشگاه گروهی نگارخانه لاله | 25 بهمن 1398

نمایشگاه گروهی نقاشی گالری عصر | 29 آذر 1398

نمایشگاه گروهی گالری باروک | 10 آبان 1398

نمایشگاه گروهی چیدمان گالری طراحی هنر | 3 مرداد 1398